Samtliga akutsjukhus i Stockholm ska få fortsätta arbetet med att bli mer fristående genom bolagisering och därefter försäljning. Så säger moderaterna i Stockholms läns landsting i ”Närmare människan, budget 2006”.

I klartext betyder det att de vill sälja ut Karolinska universitetssjukhuset, S:t Eriks sjukhus, Södersjukhuset samt sjukhusen i Danderyd, Norrtälje och Södertälje. Något som upprört socialdemokraterna.

Socialdemokraterna kan tänka sig att driva vårdcentraler privat men drar gränsen vid akutsjukhus. Det offentliga ska ha huvudansvaret.

Annars riskerar man att få en marknad där vården även ska betalas privat, framför allt genom ökat inslag av privata sjukvårdsförsäkringar, anser de.

– Moderaterna har en övertro på privatiseringar sedan de senast styrde landstinget. Trots att deras politik då ledde till miljardunderskott, säger finanslandstingsråd Ingela Nylund Watz (s).

Kommunalarbetaren får, trots upprepade försök, inget svar från Christer G Wennerholm, moderat oppositionsråd, om akutsjukhusen verkligen ska säljas ut. Däremot ska, enligt honom, stockholmarna även i fortsättningen erbjudas en solidariskt finansierad sjukvård. Om det blir ett maktskifte ska människor inte längre behöva köpa privata försäkringar. Dessa är en produkt av socialdemokratiskt vanstyre, anser han.