Hösten år 2004 fick vårdbiträden i Skärholmen och Hägersten i Stockholm betald sextimmarsdag. Ett försök som varade till december 2005.

Målet var att minska sjukfrånvaron och få friskare personal.

– Jag fick mer livskvalité, mer tid till barnen och mig själv, säger Lone Henriksen, som nu jobbar deltid igen och förlorar 3000 kronor i månaden. Det finns ingen heltidstjänst för henne. Chefen Yvonne Ersgård säger att ekonomin inte tillåter att Lone får heltid.

Inte heller blir det någon fortsatt arbetstidsförkortning för Lone Henriksen.

Två rapporter pekar på att Stockholmsförsöket inte gav de förväntade effekterna.

Ulrica von Thiele, psykolog vid Previa och doktorand vid Stockholms universitet har följt cirka 100 anställda inom hemtjänst och servicehus i Stockholm.

Vårdbiträdena har deltagit i hälsoundersökningar och svarat på enkätfrågor vid tre tillfällen: innan den nya modellen infördes, efter sex månader och efter tolv månader. De jämfördes med andra anställda som inte hade förkortad arbetstid.

– Att förkorta arbetstiden innebär stora kostnader och har inte inneburit förbättrad hälsa och ökat välbefinnande, konstaterar Ulrika von Thiele.

En annan studie, gjord av Pia Johansson, Kompetenscentrum, visar att förkortad arbetstid medförde för många olika personer runt pensionären.
De fick inte heller större möjligheter att påverka tidpunkten för hjälp från hemtjänsten. För övrigt var pensionärerna i stort sett nöjda med den omsorg de fick, både före och efter försöket.

Fakta:

40 vårdbiträden inom hemtjänsten i Hägersten och 115 vårdbiträden inom Skärholmen deltog i försöket.
Arbetstiden sänktes från 37 till 33 timmar i veckan. 30 timmar var omsorgsarbete, en timme friskvård, en timme utbildning och en timme var förtroendetid, det vill säga tid till eget arbete och att reflektera över det arbete man utför.

Läs mer:

Toyotamodellen – en arbetsmodell i tiden?
www. previa.se

Hur upplever brukaren Toyotamodellen inom hemtjänsten i Hägerstens och Skärholmens stadsdelar?
www. kompetenscentrum.org