Kommunal tog initiativ till detta uttalande.

Våld och hot i samband med kontanthantering och visering av färdbevis kan undvikas med ett kontantlöst betalsystem. Tryggheten för bussförarna kan ökas ytterligare om övervakningskameror installeras i alla fordon. Eller att man inför dubbelbemanning. I samband med offentliga upphandlingar ska ställas sociala krav som förbättrar situationen för bussförarna.

Ytterligare en punkt lades till, på förslag från en sydafrikansk kvinnlig delegat: Att sätta stopp för sexuella trakasserier av kvinnliga bussförare.

ITF uppmanar politiker, busstillverkare och andra att ta sitt ansvar och vidta lämpliga, konkreta åtgärder.