På kongressen antogs en motion om att informera om och bekämpa HIV/AIDS. Det är dock inte självklart att de manliga medlemmarna, speciellt de som kör lastbil, tänker på att de sprider HIV-smitta vidare till sina fruar när de kört längs vägarna och utnyttjat prostituerade.

I motionen, utarbetad av federationens styrelse, påpekades, som ett snarast naturligt faktum, att transportarbetarna på grund av sina arbetsförhållanden är borta länge hemifrån, att det är ett mansyrke med öppenhet för sexuella relationer.

En inställning som den svenska delegationen reagerade på.

– Männen sprider HIV-smittan vidare till sina fruar när de kommer hem igen, och därmed indirekt också är ansvariga för att barnen blir sjuka. påpekade Anders Bergström.

– Om alla män tar ansvar och alltid tillämpar säker sex har kampen mot AIDS tagit ett gigantiskt kliv framåt. Det ska vara självklart att man inte bara har gummi på hjulen, sade han.

En av fackets viktigaste uppgifter är förbättra anställningsvillkoren för alla HIV-smittade genom att teckna avtal. Det skyddar dem mot att bli uppsagda och garanterar dem testning och rätt till behandling.

ITF är en internationell facklig federation för transportarbetareförbund. Federationen företräder mer än 4,5 miljoner transportarbetare i över 142 länder.
Kommunal ingår, eftersom förbundet organiserar bussförare.