År 2004 hade 30 procent av kommunalarna varken tillgång till fritidshus eller semesterresa.

År 2005 hade den siffran sjunkit från 30 till 25 procent, så något fler kan resa eller bo i fritidshus.

– Den negativa trenden verkar ha brutits, säger Sven Nelander, utredare på LO, som analyserat semestervanorna.

Under 2005 hade 33 procent av kommunalarna tillgång till både fritidshus och kunde göra en semesterresa. Motsvarande siffra för SACO- och TCO- medlemmar var 61 respektive 52 procent.

13 procent av kommunalarna hade 2005 tillgång till fritidshus, men gjorde ingen semesterresa. 29 procent kunde resa under semestern men hade inte tillgång till fritidshus.

– Semestern är tydlig klassmarkör. Sämst till ligger ensamstående med barn. Minst en halv miljon barn i åldrarna under arton år finns i de löntagarhushåll som varken har tillgång till fritidshus eller någon semesterresa, säger Sven Nelander.

Även lågavlönade deltidsarbetande kvinnor och timanställda ungdomar har svårt att få pengarna att räcka till semester.

En växande trend är att vi allt oftare förlägger semestern till augusti, vilket är vanligt i Europa.