Kommunal har god insyn i svenska Capio genom att facket har representanter i koncernstyrelsen, men så är det inte i andra länder i Europa.

– Ett europeiskt arbetarråd kan bidra till att anställda där får bättre information om företaget, säger Kevin Thompson.

Arbetarrådet kommer att bestå av representanter från Sverige, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Norge och Danmark. Från Sverige deltar delegater från Kommunal, SKTF och Vårdförbundet och SACO.

Rådet ska träffas två gånger per år. Då får delegaterna information om koncernen, om ekonomi, arbetsmiljöfrågor, eventuella uppköp och annat.

Samtidigt som facken kan agera gemensamt påpekar Kevin Thompson att det blir en utmaning, då olika fackliga kulturer ska mötas.

– I exempelvis England är fackföreningsrörelsen svag inom den privata vårdsektorn. Capio har inte tecknat kollektivavtal ännu och fackföreningarna har inte varit tillräckligt aktiva. I Frankrike är det vanligare med konfrontation gentemot arbetsgivaren. Vi svenskar uppfattas som lite mesigare med vår samverkan.

Det har tagit två år att förhandla fram avtalet, eftersom det innebär en stor kostnad för Capio, framför allt för simultantolkning.

– Det är ett hyfsat avtal men en hel del att reda ut under årens lopp, säger Kevin Thompson.

Fakta:

1994 antog EU:s ministerråd direktivet om europeiska arbetarråd (European Works Council). Företag, som verkar i ett antal europeiska länder, ska informera och samråda med fackliga representanter i arbetarråd på Europanivå. Direktivet berör företag med 1000 eller mer anställda och åtminstone 150 anställda i två länder.

Läs mer:

Europafacket www.etuc.org/a/125