Gunnel Jänkänpää, ombudsman i Norrbotten, är övertygad om att det går att göra mycket mer för de privatanställda och skapa en modell för bra facklig verksamhet.

De privata företagen har verksamhet över hela landet men den fackliga organisationen är anpassad till kommuner och landsting.

– De minst 100 000 privatanställda medlemmar måste få mer valuta för de pengar som de betalar in till facket, säger hon.

Sju företag deltar i försöket varav fyra fackliga råd redan har kommit i gång. Nyligen träffades tre av råden i Stockholm, de inom ISS, Attendo och KR-Trafik.

Ett av ombuden är Ylva Mattsson, ISS i Simrishamn:

– Det ger oerhört mycket att få träffa andra ombud inom landet och diskutera allt ifrån arbetsmiljö till politikernas ansvar i städupphandlingar, säger hon.

Avsikten är att råden så småningom ska kunna agera gemensamt gentemot sin arbetsgivare och arbeta utifrån en gemensam huvudinriktning.

För att kunna samverka över hela landet krävs något så enkelt som att ombuden har tillgång till telefon och en dator och att de inte minst får facklig tid.

– Kommunal ska ha ett starkt avtals – och samverkansarbete, säger Gunnel Jänkänpää och berättar att arbetsgivaren ofta vill lösa problem direkt med en särskild ombudsman.

– Företagen har ett vinstintresse som driver dem att hantera allt så effektivt och rationellt som möjligt, medan Kommunal vill förankra besluten på arbetsplatsen och det tar längre tid.

Kommunal bjöd in samtliga arbetsgivare att träffa sina råd. Två företag meddelade återbud och Attendo hörde inte av sig.

– Vi kommer att förlägga möten till företagens lokaler, säger Gunnel Jänkääpää, som inte verkar vara den som ger sig i första taget.

Fakta:

På Kommunals kongress 2003 beslöts att ett försök med fackliga råd på koncernnivå skulle genomföras. Fyra fackliga råd är redan på gång, inom företagen ISS Facility, Attendo, Bergkvarabuss och KR-Trafik.

Kommunal har ännu inte lyckats hitta fackliga företrädare inom Dalkia, Svensk Markservice och Brukarkooperativet JAG. Dessa råd har ännu inte kommit igång. Försöket ska utvärderas på Kommunals kongress nästa år. Projektet kostar totalt två miljoner kronor.