Vilken otur du verkar ha! Östergötland är ju ett av de landsting där man kan få motion på recept hos hela 35 av 41 vårdcentraler. Men om du ringer runt hittar du säkert någon som kan skriva ut ett sådant recept.

Beslut om denna vårdform tas på landstingsnivå, men vissa vårdcentraler har börjat på egen hand. Efter ett pilotprojekt arbetar man nu på Folkhälsoinstitutet fram en rapport, som snart är klar för utvärdering. Som patient är det viktigt att man frågar efter dessa recept, så att vårdpersonal ser att det finns ett behov!

Om du ändå inte skulle få napp hos en vårdcentral finns FYSS, som betyder fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Läkare utgår från denna bok när de skriver ut recept och du kan få tag i den via Folkhälsoinstitutet. Gå gärna in på deras hemsida www.fhi.se och beställ. Under nästa år ger Apoteket ut en FYSS för alla. Den kommer att vara lite enklare, men jag tycker att du ska smida medan järnet är varmt och motivationen på topp…