Varannan transport av kyld mat håller för hög temperatur. Fem procent av den värmda maten har för låg temperatur.

Av de 62 kök som undersöktes, hade mindre än hälften någon egen kontroll på temperaturen.
Och i mer än var tredje transport av varm mat hölls maten varm mellan två och fyra timmar.

Livsmedelsverket och branschen själv rekommenderar att mat inte hålls varm längre än två timmar, då tappar den smak och näring.

Där det fungerade bäst, var det samma verksamhet som skötte såväl tillagning som transport och servering.

Om verksamheten var privat eller offentlig var inte lika avgörande.

Källa: Livsmedelsverket