U-tbildad

N-edervärderad

D-ålig lön

E-Q – hög

R-asande över politiskt oförstånd

S-tädar

K-ökstjänst

Ö-nskejobb

T-usenkonstnär

E-ffektiv

R-oligt jobb

S-tressigt jobb

K-räver kunskap

A-ldrig trist

I-nköp

H-ärliga människor

E-mpatisk

M-anglar

T-vättar

J-obbigt

Ä-rlighet

N-ärhet

S-TATUSJOBB

T-RIVS