• Du får ålderspension och avtalspension från och med den månad du fyller 65.

• Du har inte längre rätt till a-kassa.

• Om du har kvar en sjukpenninggrundande inkomst, får du sjukpenning under högst 180 dagar efter att du har fått hel ålderspension eller har fyllt 70 år.

• Avtalsförsäkringarna upphör att gälla, alltså AGS, AGS-KL Avtalsgrupp sjukförsäkring, TGL, TGL-KL tjänstegruppliv, och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, TFA-KL.

• Arbetsskadelivränta upphör.

• Medlemsförsäkringarna, hem- och fritidsförsäkringar, följer medlemskapet i facket och upphör vid pensioneringen. Medlemsförsäkringarna kan ”tas med” till Kommunalpensionärerna.