• Uttag av pension (allmän och/eller avtalspension) kan du göra från 61 år.

• Den pension du får ut blir lägre och förblir så resten av livet. Skaffa siffror på vad det kostar, från försäkringskassan och arbetsgivaren.

• Om man får förtidspension på grund av sjukdom, kompletteras förtidspensionen med månadsersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) fram till 65 år. Summan beror på den inkomst man har när man blir sjuk och kan vara upp till ett par tusen i månaden. Normalt kan förtidspensionen och AGS bli 80-85 procent av den inkomst man hade.

• Om man har en godkänd arbetsskada, får man normalt arbetsskadelivränta till 65 år. Det är Försäkringskassan som prövar om det är en arbetsskada och om man alltså har rätt till livränta.

• Avtalsförsäkringarna gäller inte längre eftersom anställningen har upphört, men det finns ett visst efterskydd. Kolla med facket, särskilt vad som gäller för livförsäkringar.

• Vid arbetslöshet kan man få a-kassa till 65 år.

• Om du har privata försäkringar, kontrollera om de påverkas av att du går i pension tidigare.