• Enligt nuvarande kollektivavtal är man normalt skyldig att sluta jobba vid 65 år. Men arbetsgivaren kan medge eller vilja att den anställda fortsätter att arbeta längre.

• Ålderspensionen, både avtalspensionen och den lagstadgade pensionen, blir högre, och förblir högre livet ut, ju längre du arbetar. Hur stor din pension blir kan du begära besked om hos arbetsgivaren respektive försäkringskassan.

• Det sociala skyddet, både de sociala försäkringarna och avtalsförsäkringarna, kan bli sämre. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller genom att kontakta försäkringskassan och facket och be om besked från arbetsgivaren.