En dag för många år sedan kommer huvudpersonen och hennes man Michael till en grekisk ö, kallad Eoneos. Där slår de sig ned, hittar ett eget hus och skapar sitt nya hem. ”Evighetens stränder” av Sun Axelsson (Albert Bonniers förlag) är en skimrande berättelse om livet i byn, om de komplicerade relationerna med byborna. Det handlar om vänskap och svek, om tystnad och djup gemenskap. Så tar juntan över i landet, skräckväldet når också Eoneos, som förvandlas till en fångö. Förföljelserna börjar och det blir omöjligt för paret att stanna kvar.

Evighetens stränder är framför allt en skildring av den djupa gemenskapen mellan Michael och bokens jag. Michael är död men han har inte lämnat sin älskade. Han lever genom henne och inom henne, dialogen fortsätter. Ensamheten finns rent fysiskt för den som blev lämnad kvar, men den välbekanta ”närvaron”, den själ som hon delat levandet med, försvinner inte. Evighetens stränder är en underbar roman om kärlek.