De ska uppmuntra sina arbetskamrater både när det gäller friskvård och mental hälsa, berättar projektledaren Eva Sollie Olsson, som själv arbetat 20 år inom hemtjänsten.(Kommun Aktuellt 27-2001). Bakgrunden är de ökade sjukskrivningarna, men också insikten om hur viktigt det är att själv ta tag i sin arbetssituation och sin hälsa.

Som friskvårdsinspiratörer drar även vi på Kommunalarbetaren vårt strå till stacken för att förebygga arbetsskador och stress. I nästa nummer (18-2001) kommer vår temabilaga Lev Bättre, en extra tidning till alla medlemmar i Kommunal. Vi hoppas det är ett steg på vägen mot ökad ork och mer energi, både hemma och på jobbet.