Shanaz är bara ett exempel på hur facket i England engagerar sig för de homosexuella. Unison organiserar offentligt anställda och är det största fackförbundet i Storbritannien med 1,3 miljoner medlemmar. Förbundet beräknar att cirka tio procent ärhomosexuella.

Det har blivit naturligt för homosexuella, anställda inom kommuner och landsting att kunna vända sig till facket. Det har till och med ökat medlemsantalet.

— Homosexuella har gått med i facket dels för att vi kämpar för deras rättigheter, dels för att de aktivt kan delta i homosexuella grupper hos oss, berättar Carola Towle.

Carola Towle är ombudsman på Unison avdelningen för homosexuella. Hon sitter på huvudkontoret mitt i centrala London som spindeln i nätet, organiserar, sköter kontakter och informerar. Samtidigt som hon står i kontakt med andra avdelningar på förbundet, inte minst med dem som förhandlar om tvister.

De homosexuella har en egen hemsida och ger ut ett nyhetsblad. På hemsidan finns även en e- postlista där medlemmar får direktinformation.

På det här sättet kan homosexuella vända sig till facket i trygg förvissning om att det finns personer anställda där med liknande erfarenheter.

Homosexuella är även organiserade i de lokala fackliga avdelningarna.
Det finns till och med nätverk för homosexuella med annan hudfärg och för dem som dessutom är fysiskt handikappade.

Carola Towle ger exempel på hur facket försökt hjälpa medlemmar som har varit utsatta. Hon berättar om Lyn och Paul.

Lyn jobbade på ett ungdomshem och befordrades två gånger. Strax därefter placerades en pojke där som kände Lyns familj. Lyn utsattes för en fruktansvärd smutskastningskampanj av ungdomarna. Det slutade med att hon blev avstängd under fem månader. Facket tog kontakt med arbetsgivaren. Arbetsgivaren fann att hon var oskyldig. Hon erbjöds återvända. Något som hon dock inte gjorde, eftersom ledningen ändå inte tog itu med huvudproblemet.

Paul sökte och fick jobb i ett kök. Tre dagar innan han skulle börja behövdes han inte längre. Senare upptäckte han att skälet var att de inte ville ha en till homosexuell ”knäppgök” i köket, eftersom de redan hade en homosexuell anställd. Paul arbetar numera som sjukvårdsbiträde.
Ett fall med lycklig utgång var när Annas partner Susanne väntade barn. När Anna ville ta ledigt i samband med barnets födsel fick hon inte ledigt av kommunen. När facket ingrep ändrade sig arbetsgivaren.

Men det är inte bara på arbetsplatsen utan även ekonomiskt som de homosexuella diskrimineras.

Fyra homosexuella par har nu ställt upp som testfall inom Unison och jobbar på olika sätt aktivt för att få lika rättigheter som deras gifta arbetskamrater, till exempel att de ska betraktas som närmast anhörig, få bo kvar i bostaden och omfattas av efterlevandeskyddet om den ene av dem dör.

(Kommunal i Sverige har redan gjort en överenskommelse där homosexuella sambor har efterlevandeskydd.)

I Storbritannien finns det fortfarande ingen lag som förbjuder diskriminering av homosexuella, men Storbritannien måste före utgången av 2003 lagstifta om förbud, enligt EU:s regler.

— Vi arbetar för att det ska bli en mycket stark lagstiftning och använder lagen för att pressa arbetsgivarna att redan nu träffa avtal om att inte diskriminera, säger Carola Towle. En del kommunala myndigheter är förstående. Likaså NHS, den statliga sjukvården.

Ända sedan tre stora fackförbund gick samman i ett enda stort, Unison, för åtta år sedan har avdelningen för homosexuella funnits. Men arbetet pågick även tidigare och 1999 firade de homosexuella inom facket 25-årsdag.

Att organisera homosexuella sprider sig nu till andra fackföreningar.

Även TUC, engelska LO, hade nyligen en kampanj för homosexuella och har numera årliga konferenser. På den senaste deltog 36 fackförbund. Unison har också ett nära samarbete med homosexuella grupper inom offentliganställdas fackföreningar i Tyskland, Holland och Australien.

Fler och fler homosexuella har också förtroendeposter inom facket. En av dem är Amanda Baird, anställd på det regionala Unisonkontoret i London. Hon är lesbisk och en del av hennes arbetstid går åt till att jobba med de här frågorna.

Hon berättar att sättet att diskriminera eller mobba homosexuella kan ske väldigt direkt — då någon brutalt säger till en lesbisk kvinna att hon är en jävla flata. Eller så sker mobbningen indirekt. De övriga arbetskamraterna sitter inte vid samma bord som den som är homosexuell, pratar inte med honom/henne eller bjuder inte in till fester.

Amanda Baird har sett tendenser att män kan bli mer diskriminerade, folk inbillar sig oftare att de kanske kan ha aids.

— Vi vill förändra attityder och höja medvetenheten, att stötta innan det går för långt med trakasserierna, säger hon.

Fotnot: Hemsida: www.unison.org.uk/lesandgay