Tidigare sa Kommunal nej till det här förslaget och krävde fler förändringar. Men nu har förbundet ändrat sig och ställer upp på utbildningen, men bara på villkor att den inte gäller längre än till oktober 2005. Under tiden fram till dess måste en ny utbildning skapas antingen inom KY, kvalificerad yrkesutbildning, eller på högskolan.

Enligt formuleringarna i den nya läroplanen ska man ”kunna” eller ”ha kunskap om” en rad saker efter att ha gått utbildningen. I den gamla står det ”ha kännedom”. Per Rudin ser det som en välkommen skärpning.
Den gamla formuleringen finns nu bara på ett par ställen, bland annat när det handlar om hur läkemedel verkar och vilka biverkningar de har.

FLISA, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, ställer samma villkor som Kommunal.

— Det är nödvändigt med två yrkesgrupper i ambulanserna, det räcker inte med sjuksköterskor, säger Inge Johansson, chef för ambulanssjukvården i Västra Götaland. Före 2005 måste framtidens utbildning för ambulanssjukvårdare vara klar. Deras roll i teamet måste lyftas fram.