— Vi förstod att någonting var fel när så många var sjuka och vi vidtog tidigt åtgärder, säger äldreomsorgschef Inga-Märta Forsström.

Varken Yrkesmedicin eller Arbetsinspektionen kunde dock se något mögel till en början, utan man trodde att problemen berodde på dålig ventilation. När svartmögel till slut ändå kunde konstateras agerade kommunen, enligt Inga-Märta Forsström, snabbt.

Charlotta Larsson, vårdbiträde på Karlsgården, är av en annan uppfattning.

–Vi har ringt kommunen åtskilliga gånger, men de har hela tiden dragit ut på det och ingenting har hänt. Och facket har inte heller varit något stöd.
Kommunals sektionsordförande Kjell-Ivan Eriksson försvarar sig och säger att Kommunal visst har påpekat problemen och utövat påtryckningar på arbetsgivaren. Ändå finns det, enligt honom, fog för en viss självkritik.

–Det är lätt att vara efterklok. Problemet är att man inte kunde konstatera mögel. Dessutom är själva flyttandet med alla gamla en lång procedur.

Nu är det dock bestämt att Karlsgården ska evakueras och verksamheten flyttas en och en halv mil till nya, eller rättare sagt gamla, lokaler. Tills Karlsgården sanerats får man hålla till godo med vanliga hyreslägenheter.