Har du grävt upp och kontrollerat att lökarna inte är angripna av några djur eller av svamp?

För att lyckas få gladiolus att blomma brukar man på våren förkultivera de inkrukade lökarna i växthus eller i ett ljust söderfönster, för att sedan plantera ut i en lucker och näringsrik jord när risken för frost är över. Har man sparat gamla lökar använder man bara de största och friskaste av dem.

Prova så här nästa år, så går det säkert bra!