Han förbereder förbundets eget rådslag om privata företag ska tillåtas i välfärdsarbetet.

— Partiet sprider dimridåer som gynnar moderaterna, säger han.

Inför socialdemokraternas kongress i november har partistyrelsen antagit politiska riktlinjer om välfärd, arbetsliv, solidaritet och miljö.

I dokumentet uttalar partistyrelsen att välfärden är utsatt för en ideologisk attack. Valet står enligt partistyrelsen mellan allemansrätt med välfärd för alla på lika villkor eller rikemansrätt.

Partistyrelsen säger nej till privata företag som vill göra vinst inom vård, omsorg och skola. Denna typ av välfärd ska huvudsakligen drivas i offentlig regi.

Dessa ståndpunkter fanns inte med i det förslag till program som tidigare presenterades av partiets arbetsgrupp för välfärdsfrågor. Men partistyrelsen ville inför kongressen tydligt markera sitt nej till vinstintressen i välfärdsarbetet.

I arbetsgruppen ingick Lars-Åke Almqvist. Han är besviken över partistyrelsens ideologiska markering.

— Utan privata företag med vinst brakar vården, omsorgen och skolan ihop.
Almqvist tycker att det är viktigare att diskutera vilka politiska spelregler som krävs för att garantera kvalitet och att alla har samma rätt till välfärd.

— Det är inget hot mot välfärden att det finns friskolor som ger vinst. Men det är ett allvarligt hot att det finns religiösa friskolor utan vinstintresse med undermålig kvalitet i undervisningen, säger Lars-Åke Almqvist.

Han förbereder det rådslag som Kommunals kongress i våras beslöt om privata alternativ i välfärden. Beslutet togs sedan kongressen inte velat anta en rapport från förbundsstyrelsen som sa ja till privata alternativ och att vinst för dessa är nödvändigt.

I oktober kommer Kommunals förbundsstyrelse att besluta om hur rådslaget ska gå till. Under november och december ska förbundet utbilda rådslagsansvariga från varje avdelning. Under januari och februari ska varje medlem i Kommunal få chans att säga vad den tycker om privata alternativ. I mars ska förbundsstyrelsen anta en ny rapport om välfärden.

Vad som står i den beror på vad medlemmarna säger i rådslaget. Rapporten ska sedan diskuteras och antas vid Kommunals förbundsmöte i maj nästa år.