Kristinehamn är en av många kommuner med dålig ekonomi. Så usla finanser att de styrande sökte stöd hos regeringens Kommunakut.
Sparbeting snarare än satsningar på skola, vård och omsorg har tillhör kommunanställdas vardag.

— Vi har inte haft några utannonserade lediga tjänster på länge, snarare indragningar, berättar Anne-Marie Skoglund, arbetsmarknadsansvarig i Kommunals sektion 10.

I huvudsak är det deltidsarbetslösheten som är arbetslöshetsproblemet. Medlemmar har inte de heltider som de behöver för att försörja sig.
Minskningen, knappt tvåhundra under ett år, är en av de relativt kraftigaste i landet, visar vår undersökning.

Trots det är arbetslösheten fortfarande bland de högsta i landet. I juli var så många som 418 stycken kommunalare mer eller mindre arbetslösa i Kristinehamn.

Samtal med berörda visar att det finns flera förklaringar till att arbetslösheten minskar.

En del kommunalare har hoppat av vårdsvängen, andra har börjat pendla till vårdjobb i Karlskoga eller Karlstad. På ett år har medlemmarna i 10:ans a-kassa minskat med hela 58 personer.

Den viktigaste orsaken till raset är nog ändå att närmare hundra fast anställda deltidare inom äldreomsorgen i början på året gick upp i arbetstid. Nästan hälften av dem stämplade tidigare i a-kassan.

Det är försöksverksamhet fram till och med januari. Den ytterligare arbetstiden ska de samla ihop som interna timvikarier.

— De timmar som fattas mellan deltid och önskad sysselsättningsgrad går man runt, i hela kommunen, på årsarbetstid, säger Anne-Marie Skoglund.
— Men eftersom sjukfrånvaron är så hög är det oftast på den egna arbetsplatsen man vikarierar.

Projektet kom igång efter att facket stött på kommunen.

— I början var reaktionerna lite negativa från medlemmarna. Men idag är man mycket mer positiv. I praktiken har de inte behövt springa runt så mycket till andra arbetsplatser, säger Anne-Marie.

Undersköterskan Carina Carlson jobbar i hemvårdsgruppen Lyran som har hand om stadens centrala delar. På en vägg i gruppens lokal hänger en tavla som visar de närmaste veckornas arbetsschema. Här är det tvättstugemodellen som gäller. Alla fyller först sina rader med önsketider. Sedan jämkar gruppen ihop allt till ett grundschema.

I grunden har Carina deltid på 75 procent. Hennes rad på tavlan visar arbetstid som fyller den deltidstjänsten. Resten, upp till heltid, måste hon ragga ihop som vikarie. Eftersom hon nu får heltidslön ska hon under ett år jobba lika lång tid som en som har heltidstjänst.

Med det nya systemet stämplar ingen fast anställd i äldreomsorgen längre. Att jobba som internvikarie som Carina gör är ett måste om man inte kan leva på deltidslön.

Läs mer om Kristinehamn i Kommunalarbetaren nr 16 2001