Den indiska journalisten Radhika Jhas romandebut heter Lukt (Natur och Kultur). Titeln syftar på den unga huvudpersonen Leela, som har ett speciellt känsligt luktsinne. Det gör att hon kan laga extra god mat, att hon reagerar på människor efter deras lukt, men också att hon till sist börjar lida av sin egen lukt. Det händer när hon blir alltmer missnöjd med sitt sätt att leva. På egen hand i Paris blir hon beroende av den ena mannen efter den andra.