I takt med att kapitalet blir alltmer internationellt, måste också facket börja agera mer internationellt. Verktyget för sådana aktioner heter internet. Det är huvudtesen i Mario Matteonis debattbok Internetionalen (Atlas).

Matteoni ger många exempel på hur en så relativt enkel och billig sak som internet kan bli ett slagkraftigt vapen mot internationella arbetsgivare. Internetionalen är en uppfordrande skrift för fackföreningsrörelsen, än finns mycket att göra. Den är också mycket användbar med handfasta tips och rejäl länkförteckning.