Uppehållslöner och deltid har försvunnit och därmed också en riktig kvinnofälla som ger låg inkomst och ännu lägre pension, berättar vi i ett reportage på sidorna 6-8. Den uttalade ambitionen är att göra kokerskorna synliga, höja deras kompetens och status.

En ny chans i livet, säger exempelvis Britt-Marie Nordin,55, om att få laga mat till både barn och gamla.

Oro och osäkerhet förekommer förstås också. Men samtidigt har här en besparing kunnat förenas med högre löner för de berörda.

Förmodligen för att omorganisationen har tagits fram i samråd med de verkliga experterna, kökspersonalen själva.