Den sämsta metoden mot alkohol- och narkotikaberoende är den vanligast förekommande: allmän rådgivning, konstaterar SBU. Den bästa är psykosocial behandling fokuserad på beroendet som till exempel kognitiv beteendeterapi samt vissa läkemedel.

Akamprosat, Naltrexon och Disulfiram är exempel på mediciner med säkerställda effekter vid övervakad långtidsbehandling av alkoholberoende.

När det gäller behandling av personer beroende av heroin har bland annat Metadon ha bevisad effekt. Vid kokainberoende hjälper bara psykosocial behandling, ingen medicin har visat sig verkningsfull.
Läs mer på: www.sbu.se/admin/index.asp