Idag är det boken som gäller

Svenska Mässan dit man går

Många sina tårar fäller

En omställning i livet får

I tankarna finns det tragiska kvar

Varför? finns det onda

Dömer gör de flesta och envar

Alla är väl ändå inte blonda?

Tänk efter hur vi föds till livet

Det måste väl finnas en mening

Ta inte allting i din omgivning för givet

Kärlek ska vara förening!

en poet