Kostnaderna för kommunalt betalda verksamheter ökade med 9,7 miljarder kronor till 328,8. Räknar vi också med de bolag som kommunerna är ägare i blir totalsumman 375 miljarder.

Kostnaderna för verksamheterna ökade därmed med 3,1 procent. Men eftersom höjda löner och inflation fördyrade lika mycket visar bokslutssiffrorna på ingen verklig tillväxt.

Det verkar dock ha blivit en omfördelning inom kommunerna. De satsade mer på utbildning och äldreomsorg och mindre på nästan allt annat.

Kommunförbundet räknar i sin rapport med att höjda löner och priser fördyrat med cirka 3 procent. Den reala utvecklingen för olika kommunala områden blir i så fall:

Politisk verksamhet -5%

Infrastruktur, skydd mm -6%

Fritid -3%

Kultur 0%

Förskola, skolbarnomsorg -3%

Utbildning +2%

Äldre och funktionshindrade +4%

Individ och familjeomsorg -3%

Särskilt riktade insatser -9%

Det ekonomiska resultatet varierar kraftigt mellan olika kommuner. Fyra av tio kommuner hade underskott.

Sammanlagt förbättrades det ekonomiska resultatet för Kommunsverige med drygt 2 miljarder till ett överskott på 8,7 miljarder.