Natten kan vara oro, larm och spring

Natten kan vara tystnad och alls ingenting

Natten kan vara historia från svunnen tid

Natten kan vara att sitta tröstande bredvid

Natten kan vara massage på onda, trötta ben

Natten kan vara samma fråga om och om igen

Natten kan vara renbäddning av en säng

Natten kan vara minnet av en gammal refräng

Natten kan vara en människas sista andetag

Natten kan vara att få se mörkret bli till dag.

Martina Ahlberg