Förutsättningarna är ypperliga för en bra kriminalroman:

Miljön: Ett Moskva med nyrika och nyfattiga och blomstrande organiserad brottslighet.

Författaren: Kriminologen Alexandra Mariarina, tidigare överstelöjtnant inom den ryska polisen.

Resultat: Tredje boken om polisinspektör Anastasia Kamenskaja, Död och lite kärlek (Wahlström&Widstrand), är en mustig, spännande och inte förutsägbar berättelse. Intrig, karaktäristik och närmiljö ger högt betyg. Enligt omslaget skildras dagens ryska samhälle med ”skrämmande styrka”. Så är det nog inte. Någon större insikt i samhällsutvecklingen ger boken inte. Tyvärr.