Det är en solidaritetsfond för de omkomna brandmännens anhöriga och för de brandmän som skadats i New York och Washington.

— Vi vill å det djupaste beklaga det som skett och vill med den här fonden dra vårt strå till stacken för att hjälpa våra kollegor i USA, säger Lars Thörn, ombudsman vid Teknik- och serviceenheten hos Kommunal.

Kommunal bidrar med 50 000 kronor till fonden. Dessa pengar går, tillsammans med de bidrag man hoppas ska komma från Kommunals medlemmar, oavkortat till International Association of Firefighters.

— Uppslutningen från brandmännen runt om i landet är total. Alla lider och far illa nu, berättar Lars Thörn.

Postgiro: 11 66 82 – 6. Märk talongen Brandmän i USA.