Man uppmanade alla sina medlemmar att delta för att hedra offren för katastrofen och deras anhöriga, samt protestera mot terrorism och för ”det demokratiska och öppna samhället”.

De fackliga centralorganisationerna i Danmark, Norge och Tyskland deltog också i aktionen.