Ingen dödssiffra finns ännu, men brandkåren i New York uppskattar att 300 brandmän fått sätta livet till bara där.

– Vi vill å det djupaste beklaga det som skett och vill med den härfonden dra vårt strå till stacken för att hjälpa våra kolleger i USA,
säger Lars Thörn, ombudsman vid Teknik- och serviceenheten hos Kommunal.

Kommunal bidrar med 50 000 kronor till fonden. Dessa pengar går,
tillsammans med de bidrag man hoppas ska komma från Kommunals medlemmar, oavkortat till International Association of Firefighters.

– Uppslutningen från brandmännen runt om i landet är total. Alla lider
och far illa nu, berättar Lars Thörn.

Kommunal ställer sig också bakom ett uttalande från Svenska FN-förbundet som kommenterar katastrofen. Uttalandet gör gällande att attentaten kommer att förändra världen och förbundets ordförande Aleksander Gabelic varnar för de följder händelsen kan få också i Sverige.

– Låt oss gemensamt se till att den 11 september inte blir startdatumet för en ny rasistisk våg i Sverige med förföljelse av muslimer och
folkgrupper från Mellanöstern, säger han.