Kriminalromanen Svarta hunden (Bokförlaget minotaur) är journalisten Stephen Booths debutbok. Två landsortspoliser står i centrum‚ kvinnan har jobbat i storstaden, mannen är uppvuxen på orten; två mycket olika personligheter som kompletterar varandra.

Författaren bor på en lantgård och det sätter på ett oväntat sätt sin prägel på storyn.