Koncernen äger via sina dotterbolag Linjebuss och Connex, som sköter Stockholms tunnelbana. Detta bolag, tillsammans med SITA dominerar hela världsmarknaden.

Att göra vattnet till en handelsvara är ett risktagande som facket måste varna för, säger David Boys, tjänsteman hos ISKA, den fackliga internationalen för stats- och kommunanställda i en intervju på sidorna 20-21.

ISKA har sett att när vattnet privatiseras runt om i världen låter företagen vinsten gå före allt annat.

Höjer inte facket sina röster finns inga kritiska röster överhuvudtaget, varnar Boys.

Lyssna på honom, innan det är försent.