Mannen och hans bror arbetade inom ramen för aktivitetsgarantin, inom Föreningen Framtid Kramfors.

Föreningen hade lagt bud på rivningsjobbet som kommunen ville ha utfört. Rivningen av enplanshuset skulle göras så att material togs tillvara. Därför plockades en del av väggarna bort, och till slut rasade taket in. En av bröderna hann inte undan, och omkom. Vid tillfället fanns ingen arbetsledare på plats.

Kommunen har fått kritik från bl a Byggnads medlemmar på orten, de anser att rivningsjobb ska skötas av yrkesfolk.

Kommunal i Kramfors har gjort upp om att ett skyddsombud på kommunens fastighetsbolag ska vara skyddsombud för dem som arbetar i föreningen.

– Vid ett tidigare tillfälle, då några rev en dansbana, var vårt skyddsombud där och diskuterade skyddsåtgärder. Men den här rivningen hade vi inte fått information om, säger Arlene Westin, ordförande i sektionen.

– Den ursprungliga tanken var att de som arbetade inom föreningen skulle åka ut och hjälpa pensionärer att klippa gräs, och andra typer av sådana jobb. Men kanske kom det inte in tillräckligt med jobb, och då tog föreningen på sig nya. Och kommunen sparade naturligtvis en massa pengar på att få rivningsjobben utförda av föreningen. Men nu har den här typen av jobb stoppats.

En polisutredning om händelsen pågår, och även arbetsmiljöinspektionen utreder olyckan.