Redan 1996 skrev Kommunalarbetaren om de katastrofala följderna av vattenprivatiseringen i England. Nu finns en rapport från Tekniska Högskolan i Stockholm som ytterligare stöder dessa fakta. Cheferna beviljade sig löneökningar på upp till 40 procent, medan hushållens vattenräkningar steg.

Det skriver Jan-Erik Gustafsson, docent på Tekniska Högskolan i Stockholm, i en rapport om privatiseringen av vattnet i England och Wales.

Där såldes vattenförsörjning och avloppsbehandling ut till privata bolag i slutet av 80-talet. De sex första åren efter privatiseringen minskade personalstyrkan totalt i bolagen med 11 000 personer. I flera av dem var minskningen 25 procent.

Nu har även vattnet börjat säljas ut i Sverige. Sydkraft har förvärvat Norrköping vatten och det franska bolaget Vivendi har tagit över driften i Norrtälje. (Kommunalarbetaren nr 13.)

Jan-Erik Gustafsson skriver att främsta orsaken till att vattnet privatiserades i England var ideologiska skäl, en följd av Margaret Thatchers politik.

Utförsäljningen presenterades som en slags folkkapitalism för att göra den så attraktiv som möjligt och gjorde mer än 25 procent av befolkningen i Storbritannien till aktieägare. Sedan avyttrade ett stort antal sina aktier och gjorde stora vinster. Andelen aktieägare minskade med 50 procent.

I rapporten hävdar Gustafsson att utförsäljningen slutade med en förlust på ca 1,5 miljarder pund för skattebetalarna. Hushållens vattenräkningar har ökat kraftigt.

En av direktörerna hade till exempel 200 000 engelska pund (2,8 miljoner kronor) i årslön 1998. VA-bolagens vinst efter skatt var 1994/95 1 746 miljoner pund. Av denna vinst delades 45 procent ut till aktieägarna.
1996 skrev Kommunalarbetaren att nio bolag har makten över världens vatten. I dag är det i huvudsak två: Lyonnaise des Eaux och Vivendi. De har hand om nära 70 procent av den privata vattenförsörjningen i världen.