Utrymmet som ska fördelas i lönehöjningar från den 1 april i år är lägst 4,1 procent, från 1 april 2002 lägst 3,7 procent, från 1 april 2003 lägst 3,5 procent och från april 2004 lägst 3,3 procent. Det finns en garanterad lönehöjning för alla på 250 kr i månaden varje år (räknat på heltid).

Tilläggen höjs från 1 juli i år och 1 januari 2003 med 4 procent vid båda tillfällena. Om motsvarande tillägg på det kommunala området höjs det fjärde året har facket rätt att förhandla om detta på kyrkans område.

I avtalet finns nya skrivningar om villkor som måste vara uppfyllda för att lönen ska vara individuell och differentierad.