Bära vatten, elda i spisen

mjölka korna, mata grisen.

Städa lagår´n, städa huset

rensa landet, kratta gruset.

Tvätta kläder, laga mat

baka bullar, lyssna på tjat.

Vara hustru, vara mor

har de kläder, har de skor.

Uppe tidigt, sent i säng

har varken piga eller dräng.

När hon sedan på äldre dagar

skulle vilja följa sina egna lagar.

Då är det något som säger stopp

all denna värk i hennes kropp.

Hon skulle gärna vilja ut och resa

men de värkfria dagarna är glesa.

Hjälp behövs med städ och tvätt

olika människor med olika sätt.

Det som nu finns kvar

från bondhustruns dar,

är att få lyssna på tjat

du har väl ätit upp din mat.