Tidigare i år presenterade en statlig utredning sina förslag om hur lagen om offentlig upphandling bör ändras. Utredningen föreslår bland annat att kommuner och landsting ska kunna kräva att hälso- och sjukvård samt socialtjänster inte får bedrivas för att ge vinst åt privata företag.

När LO:s styrelse senast träffades fanns ett förberett förslag till hur LO skulle yttra sig över utredningens slutbetänkande.

Enligt det förberedda förslaget ville LO stödja idén att privata företag med intresse av att göra vinst kunde uteslutas vid offentlig upphandling av hälso- och sjukvård samt socialtjänster.

Men Ylva Thörn fick LO:s styrelse att istället säga att den var tveksam till att hindra privata företag från att delta i sådan upphandling.

Styrelsen vill nu istället ha en utredning om vad vinst är och vad den betyder när socialt välfärdsarbete tas över av privata företag.

En rapport som Kommunals styrelse lämnade till förbundets kongress i maj sade ja till privata alternativ. Rapporten sade också att vinst är nödvändigt till investeringar i verksamheten och för att ha råd att satsa på personalen.

Men kongressen beslöt efter en tidvis hetsig debatt att inte anta rapporten. Istället bestämde kongressen att det behövs ett rådslag för att alla medlemmar ska få chans att säga vad de tycker om vinst och privata alternativ. Det rådslaget kommer att äga rum i början av nästa år.

Ylva Thörn tycker inte att hennes agerande i LO:s styrelse var att föregripa rådslaget, tvärtom.

Hon säger till Kommunalarbetaren att det hade varit olyckligt om LO hade bestämt väg innan Kommunals medlemmar fått möjlighet att säga vad de tycker om vinster och privata företag inom hälso- och sjukvården.

— Dessutom är jag tveksam till att kommunerna och landstingen själva ska få avgöra om privata företag får vara med vid upphandling. Det skulle bli olika beslut beroende på hur de politiska majoriteterna ser ut. Detta skulle i sin tur påverka våra medlemmars trygghet, säger Ylva Thörn.

LO:s styrelse sa även nej till den statliga utredningens förslag att kommuner och landsting ska få knoppa av verksamhet till personalkooperativ som alternativ till upphandling.

Styrelsen tycker att det är principiellt fel att redan anställda ska gynnas jämfört med andra personer eller företag när kommunerna och landstingen inte vill behålla verksamhet i egen regi. Då ska det gälla lika konkurrens för alla som vill ta över.

Däremot håller LO:s styrelse med utredningen om att offentlig upphandling ska göras affärsmässigt. Och det ska vara affärsmässigt att ställa ” ekonomiska, konkurrenspolitiska, sociala, arbetsmarknadspolitiska och miljöpolitiska krav på resultatet av offentlig upphandling”.

LO vill därför ändra lagen så att kommuner och landsting kan ställa krav på att entreprenören tar över all berörd personal som så önskar och att de då får behålla sin meddelarfrihet.

Dessutom ska entreprenören kunna tvingas att lova att följa de löner och anställningsvillkor som gäller i den aktuella branschens kollektivavtal.
LO vill att kommuner och landsting ska få rätt att säga upp kontrakten med de entreprenörer som inte lever upp till sina löften om personalens villkor.