Annika Falk fruktar att sotaryrket utrotas, om den nya organisationen genomförs, som föreslås i en statlig utredning.

Enligt förslaget ska husägare själva få sota när de bedömer att det behövs. De ska också se till att brandskyddet kontrolleras.

Utredningen tror att sotningen blir billigare, om förslaget genomförs.
Kommunal varnar däremot för ökade kostnader, när sotarna inte kan ta gata för gata, utan ska åka hit och dit efter beställningar; kostnader som drabbar kunderna. Om kommunernas enhetliga taxor avskaffas, blir det dyrast för dem som bor längst bort.

— Det är bara att jämföra våra priser med rörmokares och elektrikers, säger Jörgen Olsson i Rödeby, en av sotarna i Kommunals yrkeskommitté.
Förbundet påpekar att det också blir dyrare att skilja sotning från brandskyddskontroll, vilket har föreslagits. Enligt förslaget ska den enskilde ha ansvar även för att kontrollen blir gjord.

Utredningen tror att brandskyddet ökar, om den enskilde själv får ta ansvaret. Kommunal tror tvärtom och jämför med bilbesiktningen — föga troligt att trafiksäkerheten skulle öka om besiktningen avskaffades.

Kommunal anser att om sotningen förändras, måste den ändå regleras i räddningstjänstlagen, vara kommunernas ansvar och skötas av skorstensfejare med reglerad utbildning.

Kommunal kan acceptera att den enskilde får välja vem som ska sota; till en början kanske bara vilken sotarmästare. Enligt Kommunal måste samhället kontrollera att det sotas tillräckligt ofta och att brandskyddet kontrolleras. Den som upptäcker ett fel måste ha anmälningsplikt till kommunen, som kan föreskriva vad den enskilde ska göra för att minska risken för bränder.

Utredningen vill att det ska vara friviligt att rengöra utsuget från köksspisar, utom i storkök och restaurangkök. Det vill inte Kommunal, utom kanske i enfamiljshus.

Förbundet vill att man ska utreda hur miljön påverkas om sotningen avregleras.

Kommunal har skickat sina synpunkter till Försvarsdepartementet, som senare lägger fram ett förslag till Riksdagen, som i sin tur beslutar hur det ska bli.