Under senare år har de 200 kronor i statlig inkomstskatt som alla betalar gått till kommunsektorn. Budgetuppgörelsen innebär att så blir fallet även under nästa år. År för år presenteras de här pengarna som ”ökat ekonomiskt utrymme” eller ”ytterligare miljarder” till kommuner och landsting. Sammanlagt handlar det om ett par tiodels procent av kommunernas inkomster.

I samband med uppgörelsen blev det också klart att momssystemet för kommuner och landsting förändras från och med 2003. Vad som kommer har ännu inte presenterats. Därför är det oklart om det nya blir mer eller mindre gynnsamt för kommunsektorn. Det nuvarande kommunkontosystemet tär hela tiden på kommunsektorns finanser.
Hur skattereduktionen för fackföreningsavgiften kommer att se ut har inte heller presenterats. Någon full avdragsrätt blir det i alla fall inte. På finansdepartementet är uppskattningen att det handlar om runt hundralappen per månad och fackföreningsmedlem. Reformen får kosta runt 3,5 miljarder.

Taket för sjuk- och föräldraförsäkringen höjs i juli 2003 till 10 basbelopp. Om det blir någon förbättring av a-kassan nästa år är osäkert. ”Höjt tak om statsfinansiella läget så tillåter” är beskedet för dagen från finansministern. Det har möt skarpa reaktioner från LO:

— Regeringen riskerar att helt förlora förtroendet hos de arbetslösa, anser LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Det kan bli en het fråga på socialdemokratiska partikongressen om inte LO och regeringen innan dess blivit överens.

Huvudspåret i nästa års budget blir skattesänkningar på inkomster. Det blir fortsatt kompensation för egenavgifterna, vilket är gynnsamt för låg och medelinkomsttagarna. Samtidigt höjs inkomstgränsen för statlig inkomstskatt vilket sänker skatten för personer med högre inkomster.
Enligt finansdepartementet blir det skattesänkningar upp till 390 kronor per månad.

Tidigare har villaägarna utlovats en sänkt skattesats från 1,2 till 1,0 procent av taxeringsvärdet. Det genomförs redan i år. Fastighetskatten för hyreshus blir det först nästa år, från 0,7 procent till 0,5.
Gränsen för förmögenhetskatt höjs till 1,5 miljoner respektive 2 miljoner för makar.

Därtill kommer något som kallas ”grön skatteväxling” på cirka två miljarder. Skatten på energi, som exempelvis el, höjs samtidigt som grundavdraget i inkomstskatten höjs med 900 kronor. Bensin och diesel undantas dock skattehöjningarna.