Intervjun med Lars Enquist görs dagen efter att han uppvaktats av Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn och utredningschef Rolf Andersson med anledning av förbundets förslag till hur man kan gå vidare med hushållstjänster åt personer över 80 år som inte är berättigade till hemtjänst.

Det försök som Kommunal drev i Örebro fram till i våras föll väl ut.

Socialministern är dock inte beredd att svara exakt på om eller när förslaget kan vara en
realitet.

– När vi diskuterar utvecklingen av äldrepolitiken under våren kommer förslaget helt klart att finnas med och diskuteras.

Enligt Lars Engqvist finns det dock ett par frågetecken med det nya förslaget.

För det första varför hemhjälpen bara ska ges till personer över 80 och här kan han tänka sig att även yngre kan få hjälp, men utan
subvention. För det andra finns en risk att kommunen helt avvecklar hemtjänsten.

– Kommunens övriga hemtjänstverksamhet får inte ersättas, utan det nya förslaget ska erbjuda ett komplement med en tydlig gräns mot den vanliga
hemtjänsten, framhåller han.