”80+ seniorservice”, som projektet
kallas, är ett pilotprojekt som har provats i Örebro under ett års tid. Det tillkom på initiativ av Kommunal och har nu utvärderats.
Det är denna utvärdering som presenterats för regeringen vid en uppvaktning på onsdagen (29-8).

Förslaget, så som det är tänkt att se ut, innebär att personer över 80
ska erbjudas hemservice, som hemtjänsten normalt inte utför, upp till fyra timmar i månaden till en kostnad av cirka 75 kronor i timmen.

Detta är en tredjedel av den reella
kostnaden och resten är tänkt att finansieras av stat och kommun tillsammans.

Förslaget är, säger Ylva Thörn, gynnsamt både för de äldre och för kommunerna.

– De äldre har behov som inte tillgodoses och kommunerna saknar
resurser. Genom förslaget avlastas kommunerna som då kan ägna sig åt att tillgodose andra omsorgsbehov.

Både kommunala och privata företag är välkomna att utföra servicen och tanken är att staten bidrar med sin tredjedel av finansieringen genom slopad arbetsgivaravgift. Ylva Thörn menar dock att man inte av den orsaken behöver dra igång en ny pigdebatt.

– Subventionerad hemtjänst är alltid känsligt. Pigdebatten nedvärderade arbetsuppgifter såsom städning och fönsterputsning. Kärnan i det hela är
att äldre har behov som i dagsläget inte tillgodoses, säger hon.

Om förslaget vinner gehör hos regeringen kan 80+ vara genomfört redan
nästa år.

– Mycket av grundjobbet har vi redan gjort. Det kändes som om vi fick ett positivt mottagande och nu ligger bollen hos regeringen.