Den ekonomiska utvecklingen i Sverige blev betydligt sämre än vad LO-ekonomerna trodde för bara ett halvt år sedan. Prognosen för årets tillväxt har nästan halverats! Liksom andra etablerade prognosmakare misstog de sig grovt när det gäller exporten och den privat konsumtionen. Svenskarna har inte alls ökat sina inköp i den utsträckning som de trodde i våras. Exporten av svenska varor för telekommunikation och bilar har gått ner.

Nu minskar därför sysselsättningen i landet. Ekonomerna tror på en nedgång på 30-40000 jobb under andra halvåret i år.

Men under nästa år vänder det upp igen tror de optimistiskt. De hoppas på att höjda reallöner, skattesänkningar och en stigande aktiebörs ska få fart på konsumtionen. Utan att kunna visa på påtagliga tecken tror de också på att exporten ökar kraftigt nästa år. Ett fortsatt lågt kostnadsläge för svenskt näringsliv är ett argument.

LO-ekonomerna vill ”utnyttja den ekonomiska nedgången” för att åstadkomma en överföring till kommunerna. När den privata sysselsättningen viker finns det utrymme för kommunerna att anställa 10 000 fler, främst i äldreomsorgen.

De vill att finansministern Bosse Ringholm ger kommunerna 3 miljarder till. Finansministern sa för några dagar sedan att det inte finns plats för några nya utgiftsökningar i kommande statsbudget, utöver de redan utlovade. De skulle spräcka utgiftstaket som riksdagen satt upp.

LO:s chefsekonom Dan Andersson anser att dock hans förslag är genomförbart om bara den politiska viljan finns.

— Den offentliga sektorn kommer att uppvisa stora överskott de närmaste åren.

Så här ser förslaget ut:

• Äldrepeng på 5000 kronor för varje kommuninnevånare över 80 år.

• Barnpeng motsvarande 100 000 kronor per tillkommande barn till kommuner där antalet barn ökar.

• Mer pengar till vård- och omsorgsutbildning.