— Om man inte klarar det till nästa år, då tycker jag att det är illa, säger Johnny Ahlqvist, direktör på arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, och ansvarig för den så kallade deltidssatsningen.

I vintras stod det klart att den så kallade vårdkommissionens mål att halvera deltidsarbetslösheten bland vårdfolket till år 2000 blivit ett fiasko. Regeringen och Ams drog sedan åt tumskruvarna och gick ut med nya tuffare direktiv för att sätta press på kommunerna. En särskild projektorganisation bildades inom Ams. Kontaktpersoner för projektet utsågs på varje länsarbetsnämnd.

Kommunalarbetaren har pratat med samtliga dessa länsansvariga för projektet.

Åtta av dem tror att det kommer att ta längre tid än till nästa år. I fyra av länen vågar man inte ha någon uppfattning. Övriga nio är alltså mer optimistiska.

— Jag tycker att det är oroväckande. Vi har sagt att vi ska jobba med detta med högsta prioritet, säger Johnny Ahlqvist.

Två länsarbetsnämnder hävdar att målet kommer att nås redan i år, Stockholm och Jämtland.

Halveringsmålet har egentligen skrotats men lever kvar i medvetandet i högsta grad inom Ams organisation.

— Vi har det där målet kvar lite i huvudet och ska försöka uppnå det redan i år, säger Lars Sjödin på Länsarbetsnämnden i Jämtland.

Sedan de nya riktlinjerna från Ams har kommit har också
deltidsarbetslösheten minskat något. Mest i Stockholm och minst i Östergötland där både de deltidsarbetslösa och timanställda har blivit fler. Men de senaste siffrorna, ska man ha i minnet, gäller juli månad. Med sommarvikariaten på deltid och timmar ökar alltid antalet inskrivna på förmedlingarna.

— Det är mer rättvisande att titta på majsiffrorna och där kan man se att deltidsarbetslösheten minskat med 7,2 procent jämfört med november 1999. Och timanställningarna har minskat med 7,9 procent, säger Annica Jonsson vid Östergötlands länsarbetsnämnd.

Den främsta orsaken till att det går så trögt är kommunernas dåliga ekonomi, förklarar man vid flera länsarbetsnämnder.

— Det är ett dilemma för de mindre kommunerna. De vill göra något åt problemet men de har samtidigt besparingskrav på sig, säger Håkan Forsell vid Västerbottens länsarbetsnämnd.

Biträdande näringsminister Mona Sahlins hot om lagstiftning lever fortfarande. En utredning tillsätts inom kort, enligt Tor Enqvist, sakkunnig på näringsdepartementet.

I hela riket hade deltidsarbetslösheten i juli månad minskat med 16 procent inom vård och omsorg jämfört med november 1999. I maj innan effekterna av de många korttidsanställningarna på sommaren slagit igenom var motsvarande minskning 24 procent.

Län för län

Minskning av deltidsarbetslösa sedan nov -99

Stockholm -30%

Västerbotten -29%

Uppsala -27%

Kronobergs -25%

Gotland -23%

Norrbotten -23%

Värmlands -21%

Södermanland -18%

Jönköpings -18%

Kalmar -17%

Västra Götaland -14%

Jämtlands -13%

Blekinge -10%

Västmanland -10%

Gävleborg -10%

Örebro -9%

Dalarna -8%

Skåne -8%

Västernorrland -5%

Här blev de fler

Halland +1%

Östergötland +10%