Katarina Danielsson skriver flyhänt om sorger och glädjeämnen i några familjer i Livet vinkar (Som en Kurt) (Wahlström&Widstrand). Trevligt men litet ytligt.