Naturläkemedelsboken (Boehringer Ingelheim) är ett slags FASS för naturläkemedel. Läkarna som redigerat den tredje upplagan av boken betonar dock att texterna inte är granskade och godkända av Läkemedelsverket.

Vad man har gjort är att redogöra för hur några godkända naturläkemedel verkar samt redovisa olika, delvis motstridiga, undersökningar av dem. Likaså redovisas oönskade bieffekter.