Medan staden sover

Är jag vaken

Varför jag i natten vankar,

Beror på dom drömmar som kommer,

Om en kvinna som finns i mina tankar,

Drömmar om lek, med den kära,

Medan staden sover, Är jag vaken,

i Oro,
Rädsla över att falla i glömska

Efter leken,

Rädsla att inte bli Besvarad

När staden är Vaken ser jag min Kära,

Medan staden sover är jag vaken.

Mats Persson