Den föreslagna sänkningen av egenavgifterna med en procentenhet kan ge upp till 400 kr mer i månaden i vanliga inkomstlägen från nästa år och avdragsrätten för fackföreningsavgiften skipar rättvisa gentemot arbetsgivarna, som länge fått dra av sina medlemsavgifter.

Även den föreslagna sänkningen av fastighetesskatten från 1,2 procent till 1 procent nästa år gynnar LO-medlemmar. Minst hälften bor i egna hus och får därmed lägre kostnader. Till detta kommer maxtaxan i barnomsorgen, som inte bara är gynnsam för högavlönade, utan mycket viktig för den kommunalare som vill gå upp i arbetstid.

Och de möjligheterna har ökat högst väsentligt när Ams nu skärpt kraven mot de kommuner som inte anstränger sig att erbjuda heltidsjobb. Regeringens skattepaket kommer lägligt och gynnar inte bara en välbeställd medelklass.