Kommunal kräver att uppsägningen förklaras vara ogiltig och att föraren får ett skadestånd på grund av Busslinks agerande.

I slutet av förra året ombads föraren att genomgå ett drogtest. Denne vägrade och åkte hem. Efter ett par veckor återvände han till arbetsplatsen och visade då ett läkarintyg på att denne hade börjat en daglig behandling med antabus mot sitt alkoholmissbruk.

Föraren hävdar att denne var helt nykter den dagen han ombads att genomgå drogtestet. Att han vägrade testa sig berodde istället på stundens ingivelse.

Bolaget beslöt att avstänga honom och denne blev senare uppsagd av personliga skäl.

Arbetsdomstolen har tidigare i några domar slagit fast att arbetsgivaren har rätt att kräva drogtest av anställda om det behövs för att klara säkerheten och verksamheten på arbetsplatsen. Att vägra delta i testet är enligt domstolen saklig grund för uppsägning.

Men Kommunal hänvisar till ett avtal som finns med Busslink om drogtester. Enligt det avtalet ska den som har problem med droger och alkohol få behålla anställningen om denne är beredd att gå i rehabilitering för att bli kvitt sitt missbruk.

I avtalet står att den som vägrar att genomgå ett drogtest ska betraktas som missbrukare och därför erbjudas rehabilitering.

Kommunals tolkning är att det kan bli frågan om uppsägning först om någon vägrar att rehabilitera sig. Den uppsagde föraren hade på eget initiativ börjat antabusbehandling innan avstängningen och uppsägningen kom.

Bolaget hävdar att det ändå var rätt att säga upp föraren eftersom denne redan för två år sedan gick i rehabilitering för missbruk. Busslink anser därför inte att bolaget är skyldigt att erbjuda ny rehabilitering även om föraren sedan dess har skött sig utan anmärkning.

Föraren anser själv att bolaget nu straffar honom för att han uttalat kritik mot bristande säkerhet och dåligt underhåll av bussarna.
Målet kommer upp i arbetsdomstolen i höst. I slutet av året presenterar också den statliga integritetsutredningen sina förslag. De handlar bland annat om hur drogtester ska få gå till, att de ska utföras av medicinskt utbildad personal och att testerna inte ska spåra graviditeter och genetiskt ärftliga sjukdomar.

Enligt Kommunals ombudsman Robert Westberg är det helt i linje med det avtal Kommunal redan har med Busslink.